Disclaimer

De naam Kunze Delsing Gans Advocaten is de handelsnaam van de maatschap (kvk nummer: 67832768) waarmee de advocatenkantoren Kunze Holding B.V. (kvk nummer: 55771742), Advocatenkantoor Delsing (kvk nummer: 66937191) en Gans Advocatuur (kvk nummer: 53926625) zich naar alle derden danwel naar buiten uiten/representeren.

Kunze Delsing Gans Advocaten neemt geen derdengelden aan in de zin van de Verordening op de Advocatuur (Voda). Kunze Delsing Gans Advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden noch over een derdengeldenrekening.Kunze Delsing Gans Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Op de dienstverlening van Kunze Delsing Gans Advocaten zijn de Kantoorklachtenregeling alsmede de algemene voorwaarden van toepassing.